Artykuły

Czy postsocjalizm wytworzy „postszamanizm”? O problemach badań współczesnego syberyjskiego szamanizmu

Prace Etnograficzne, 2017, Tom 45, Numer 4, s. 429–442
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/22999558.PE.17.022.8681