Radosław Nawojski

Artykuły

Analiza Czarnych Protestów jako przestrzeń dla pracy socjalnej. Masowa mobilizacja kobiet z perspektywy feministycznej pracy socjalnej

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2018, Tom 23, numer 2, s. 117–132
Data publikacji online: 11 czerwca 2018
DOI 10.4467/24496138ZPS.18.008.8989