Anna Ratajczak-Krajka

Artykuły

Friendship Dolls – kiedy lalki stają się posłańcami

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2018, Zeszyt 13, s. 139-149
Data publikacji online: 15 czerwca 2018
DOI 10.4467/23538724GS.18.011.8730