Artykuły

Próba zrozumienia relacji międzyludzkich i rodzaje honoryfikatywności w Korei Południowej

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2018, Zeszyt 13, s. 193-206
Data publikacji online: 15 czerwca 2018
DOI 10.4467/23538724GS.18.015.8734