Paweł Zygadło

Artykuły

Face and Communication in Chinese Context

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2018, Zeszyt 13, s. 7-20
Data publikacji online: 15 czerwca 2018
DOI 10.4467/23538724GS.18.001.8720