Artykuły

Fifteen Years of Recent Historiography on Public and Constitutional Law in the Low Countries

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 11 (2018), Zeszyt 1, s. 127–136
Data publikacji online: 29 czerwca 2018
DOI 10.4467/20844131KS.18.006.8577