Artykuły

In dubio pro tributario jako zasada prawa podatkowego

Financial Law Review, 2016, Issue 1 (4), s. 46-64
Data publikacji online: kwiecień 2017

On some assumptions in the dogmatic study of tax law

Financial Law Review, 2018, Issue 9 (1), s. 81-96
Data publikacji online: 26 lipca 2018
DOI 10.4467/22996834FLR.18.006.9046