Artykuły

Zapadalność i umieralność z powodu odry na Ukrainie. Implikacje dla działań profilaktycznych

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2018, Tom 16, Numer 4, s. 232-240
Data publikacji online: 29 marca 2019
DOI 10.4467/20842627OZ.18.026.10564

Recenzje