Jan Kania

Artykuły

W cieniu Googla – wartość rynkowa mediów

Zarządzanie Mediami, 2017, Tom 5, Numer 4, s. 167-177
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/23540214ZM.17.011.8547