Artykuły

Wpływ polityki kadrowej na zarządzanie informacją w telewizji publicznej. Studium przypadku Wiadomości TVP1

Zarządzanie Mediami, 2017, Tom 5, Numer 4, s. 207-228
Data publikacji online: 9 lipca 2018
DOI 10.4467/23540214ZM.17.013.8549