Artykuły

Apolinary Kątski jako cudowne dziecko

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2018, Numer 36 (1/2018), s. 53-74
Data publikacji online: 13 kwietnia 2018
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.18.003.8414

Apolinary Kątski as an Infant Prodigy

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, English Issues, Issue 36 (1/2018), s. 53-76
Data publikacji online: 28 września 2018
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.18.016.9019

Londyński epizod Apolinarego Kątskiego (1838)

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2019, Numer 40 (1/2019), s. 5-25
Data publikacji online: 24 maja 2019
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.19.001.10436