Artykuły

Antropogenicznie uwarunkowane przełomy Suminy i Wierzbnika jako przykład naturalizacji sztucznych koryt rzecznych (zlewnia Rudy)

Prace Geograficzne, 2018, Zeszyt 153, s. 7 – 24
Data publikacji online: 9 lipca 2018
DOI 10.4467/20833113PG.18.001.8476