Artykuły

Extreme weather types in Lublin and their circulation conditions in the years 1951–2015

Prace Geograficzne, 2019, Zeszyt 157, s. 91 – 108
Data publikacji online: 25 czerwca 2019
DOI 10.4467/20833113PG.19.011.10627

Ocena warunków bioklimatycznych Polski Wschodniej do wybranych form rekreacji i turystyki

Prace Geograficzne, 2018, Zeszyt 153, s. 89 – 103
Data publikacji online: 9 lipca 2018
DOI 10.4467/20833113PG.18.005.8480