Artykuły

Goethe i Byron w prelekcjach paryskich Adama Mickiewicza

Konteksty Kultury, 2013, Tom 10, Numer 3, s. 255-271
Data publikacji online: 19 września 2013
DOI 10.4467/23531991KK.13.001.1759

Kultura masowa na Ukrainie

Wieszcz Ukrainy w czasach Józefa Bohdana Zaleskiego, Juliusza Słowackiego i Tarasa Szewczenki

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2016, Tom XII, s. 179-194
Data publikacji online: 15 grudnia 2016
DOI 10.4467/25439561KSR.16.011.6464

Jubileusze

„Między dawnymi i młodszymi laty”. O dorobku filologiczno-historycznym Profesora Juliana Maślanki

Wielogłos, 2010, Numer 1-2 (7-8) , s. 251-256
Data publikacji online: 15 grudnia 2010