Grzegorz Wiśniewski

Artykuły

Scenariusz średnich kosztów energii elektrycznej do roku 2050 oraz cen w taryfach za energię elektryczną dla wybranych grup odbiorców do roku 2030

Energetyka – Społeczeństwo – Polityka, 2017, Numer 2 (6), s. 53-80
Data publikacji online: 25 lipca 2018
DOI 10.4467/24500704ESP.17.004.8860

Odnawialne źródła energii – ochrona powietrza – ochrona klimatu

Energetyka – Społeczeństwo – Polityka, 2018, Numer 1 (7), s. 59-80
Data publikacji online: 22 marca 2019
DOI 10.4467/24500704ESP.18.005.10227