Grzegorz Wiśniewski

Artykuły

Scenariusz średnich kosztów energii elektrycznej do roku 2050 oraz cen w taryfach za energię elektryczną dla wybranych grup odbiorców do roku 2030

Energetyka – Społeczeństwo – Polityka, 2017, Numer 2 (6), s. 53-80
Data publikacji online: 25 lipca 2018
DOI 10.4467/24500704ESP.17.004.8860

Odnawialne źródła energii – ochrona powietrza – ochrona klimatu

Energetyka – Społeczeństwo – Polityka, 2018, Numer 1 (7), s. 59-80
Data publikacji online: 22 marca 2019
DOI 10.4467/24500704ESP.18.005.10227

Elektrownia węglowa w Ostrołęce vs. fotowoltaika. Wyniki symulacji i analiz Instytutu Energetyki Odnawialnej – wpływ wzrostu cen i taryf energii elektrycznej na opłacalność inwestycji w odnawialne źródła energii

Energetyka – Społeczeństwo – Polityka, 2018, Numer 2 (8), s. 104-109
Data publikacji online: 15 listopada 2019
DOI 10.4467/24500704ESP.18.010.11346

Trajektorie transformacji energetyki – horyzont 2050. Nieautoryzowany zapis wybranych fragmentów dyskusji Seminarium Energetycznego Collegium Civitas, 18 czerwca 2019 roku

Energetyka – Społeczeństwo – Polityka, 2018, Numer 2 (8), s. 110-116
Data publikacji online: 20 listopada 2019
DOI 10.4467/24500704ESP.18.011.11489