Artykuły

Phonographic Realisations of the Gothic Symphony by Havergal Brian

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2018, Issue 37 (2/2018), s. 161–176
Data publikacji online: 29 września 2018
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.18.025.9169