Artykuły

„Otwarty dialog" - środowiskowy model wsparcia osób w kryzysach psychicznych i ich rodzin

Niepełnosprawność, 2018, Nr 30 (2018), s. 222-233
Data publikacji online: 5 września 2018
DOI 10.4467/25439561.NP.18.026.9864

Relacje rówieśnicze uczniów pełnosprawnych i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w edukacji włączającej

Niepełnosprawność, 2018, Nr 29 (2018), s. 87-99
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/25439561.NP.18.005.9843