Artykuły

Mieszkania zintegrowane jako element ekosystemu - na przykładzie autorskiej koncepcji „Świat idealny"

Niepełnosprawność, 2018, Nr 30 (2018), s. 194-206
Data publikacji online: 5 września 2018
DOI 10.4467/25439561.NP.18.024.9862