Dorota Łagodzka

Artykuły

Podmiotowość zwierząt w sztuce

Wielogłos, 2018, Numer 1 (35), s. 63-82
Data publikacji online: 12 czerwca 2018
DOI 10.4467/2084395XWI.18.003.8817