Artykuły

Wprowadzenie

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2017, 20 (4), s. 5-6
Data publikacji online: 20 grudnia 2017

Typologia multimodalnego potencjału linii kolejowych zlokalizowanych w strefach podmiejskich największych polskich aglomeracji

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2018, 21 (1), s. 17-33
Data publikacji online: 30 marca 2018
DOI 10.4467/2543859XPKG.18.002.9182

BIOGRAMY

Biogram: Profesor Krystyna Warakomska

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2018, 21 (2), s. 67-69
Data publikacji online: 29 czerwca 2018