Artykuły

Sortuj według

Natężenie ruchu a zagospodarowanie Łodzi – zarys problematyki w świetle danych z Obszarowego Systemu Sterowania Ruchem

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2017, 20 (4), s. 20-36
Data publikacji online: 20 grudnia 2017
DOI 10.4467/2543859XPKG.17.022.8028

Wewnętrzna samochodowa dostępność transportowa Łodzi w świetle pomiarów z Inteligentnych Systemów Transportowych

Prace Geograficzne, 2019, Zeszyt 159, s. 7 – 24
Data publikacji online: 19 grudnia 2019
DOI 10.4467/20833113PG.19.017.11485