Paweł Duber

Kontakt: pduber@o2.pl

Artykuły

Problem internowania 2. Dywizji Strzelców Pieszych w polsko-szwajcarskich stosunkach dyplomatycznych w latach 1940–1941

Prace Historyczne, 2018, Numer 145 (3), s. 537–554
Data publikacji online: 14 września 2018
DOI 10.4467/20844069PH.18.027.8489