Artykuły

Sprzężenia krytyczne: antropologia, postsocjalizm, postkolonialność. Słowo wstępne

Prace Etnograficzne, 2017, Tom 45, Numer 4, s. VII–XX
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/22999558.PE.17.023.8886