Artykuły

Przestrzenne rozmieszczenie Polonii w Wielkiej Metropolii Chicagowskiej

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2018 (XLIV), Nr 1(167), s. 49–68
Data publikacji online: 18 września 2018
DOI 10.4467/25444972SMPP.18.003.8912

Czynniki geograficzne warunkujące aktywność turystyczną i wybór destynacji turystycznych chicagowskiej Polonii

Prace Geograficzne, 2019, Zeszyt 156, s. 55 – 78
Data publikacji online: 29 kwietnia 2019
DOI 10.4467/20833113PG.19.003.10307