Recenzje

Sortuj według

Anna D. Jaroszyńska-Kirchmann, The Polish Hearst. ‘Ameryka-Echo’ and the Public Role of the Immigrant Press University of Illinois Press, Urbana-Chicago, 2015, s. 288.

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2018 (XLIV), Nr 1(167), s. 325–328
Data publikacji online: 18 września 2018
DOI 10.4467/25444972SMPP.18.016.8999