Artykuły

Złożoność polityki publicznej – wyzwania w jej tworzeniu i realizacji

Zarządzanie Publiczne, 2018, Numer 3 (43), s. 293–301
Data publikacji online: 21 września 2018
DOI 10.4467/20843968ZP.18.026.8812