Artykuły

Polskie badania antropologiczne w Amazonii

Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia, 2017, Numer 3/2017, s. 7–17
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/254395379EPT.17.001.9237