Piotr Oliński

Artykuły

Świętopełk jako lis i lew w kronice Piotra z Dusburga. O biblijnych i pozabiblijnych źródłach metafor i porównań zwierzęcych

Studia z Dziejów Średniowiecza, 2016, Nr 20 (2016), s. 85-95
Data publikacji online: 7 października 2016