Bohdana (Богдана) Petryszak (Петришак)

Artykuły

Влада у Львові в другій половині XIV ст.: колективний портрет

Studia z Dziejów Średniowiecza, 2016, Nr 20 (2016), s. 97-118
Data publikacji online: 7 października 2016