Magdalena Gala

Artykuły

Sortuj według

Sfera publiczna i marketing polityczny – język reklamy politycznejjako kryterium jakości dyskursu politycznego

Zeszyty Prasoznawcze, 2018, Tom 61, Numer 1 (233), s. 51–65
Data publikacji online: 28 września 2018
DOI 10.4467/22996362PZ.18.004.8714