Janina Kowalik

Artykuły

Sortuj według

Sfera publiczna w społecznościach lokalnych – partyjna, obywatelska, a może sieciowa?

Zeszyty Prasoznawcze, 2018, Tom 61, Numer 1 (233), s. 96–115
Data publikacji online: 28 września 2018
DOI 10.4467/22996362PZ.18.007.8717