Yitzchak Kerem

Artykuły

Rachel (Rae) Dalven: An Accomplished Female Romaniote Historian, Translator, and Playwright

Studia Judaica, 2018, Nr 1 (41), s. 139-158
Data publikacji online: 18 października 2018
DOI 10.4467/24500100STJ.18.008.9178