Agata Rogoś

Artykuły

Tailoring Identities: Displacement in the Self-Portrayals of Jewish Women Escaping to Albania

Studia Judaica, 2018, Nr 1 (41), s. 159-173
Data publikacji online: 18 października 2018
DOI 10.4467/24500100STJ.18.009.9179