Artykuły

Zagospodarowanie terenu za murami rzymskich fortów w Taurydzie. Na przykładzie stanowisk w Bałakławie-Kadykowce oraz na przylądku Aj-Todor

Prace Historyczne, 2018, Numer 145 (4), s. 685–704
Data publikacji online: 23 października 2018
DOI 10.4467/20844069PH.18.032.8747