Anna Saignes

Artykuły

Czy strukturalizm zabił literaturę (we Francji)? Od efektu rzeczywistości do powrotu rzeczywistości

Konteksty Kultury, 2018, Tom 15 zeszyt 2, s. 192–202
Data publikacji online: 23 października 2018
DOI 10.4467/23531991KK.18.009.8866