Tomasz Zarębski

Artykuły

O pojęciu języka i roli reguł u późnego Wittgensteina: Cavell versus Pole

Principia, 2010, Tom 53, s. 49-66
Data publikacji online: 15 października 2010