Marta Sałkowska

Artykuły

Carrying Out Research Among Persons with Disabilities and their Relatives – Selected Ethical Issues

Zoon Politikon, Special Issue 2018, s. 200-217
Data publikacji online: 20 grudnia 2018
DOI 10.4467/2543408XZOP.18.010.10066

Wybrane etyczne aspekty realizacji badań wśród osób z niepełnosprawnościami i ich bliskich

Zoon Politikon, 8/2017, s. 207-230
Data publikacji online: 26 października 2018
DOI 10.4467/2543408XZOP.17.008.9267