Krzysztof Wąchal

Artykuły

Kultura jako tekst i kontekst w antropologii interpretatywnej Clifforda Geertza

Principia, 2010, Tom 53, s. 157-175
Data publikacji online: 15 października 2010