Denys Gutenko

Artykuły

Selecting quasi-constant weight code parameters for systems of automatics

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 10, s. 119–126
Data publikacji online: 31 października 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.150.9098