Artykuły

Simulation of pipeline random response to stray currents effects produced by D.C. traction system

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 10, s. 157–170
Data publikacji online: 31 października 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.153.9101