Artykuły

Influence of laser treatment on properties of high speed tool

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 10, s. 195–200
Data publikacji online: 31 października 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.157.9307