Artykuły

Narrow-gauge railways in Slovakia and their use for tourism purposes

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2018, 21 (1), s. 9-16
Data publikacji online: 30 marca 2018
DOI 10.4467/2543859XPKG.18.001.9181