Paulina Zgliniecka

Artykuły

“Life-writing” in Aleksander Nowak’s Operas: Sudden Rain and Space Opera

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, English Issues, Issue 38 (3/2018), s. 79–103
Data publikacji online: 17 grudnia 2018
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.18.034.9735

„Życiopisanie” w operach Aleksandra Nowaka – Sudden Rain, Space Opera

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2018, Numer 38 (3/2018), s. 81–102
Data publikacji online: 31 października 2018
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.18.030.9312