Recenzje

Sortuj według

Tomasz Jacek Lis, Z Bośni do Polski. Edycja źródłowa dokumentów dotyczących reemigracji Polaków z Bośni i Hercegowiny po II wojnie światowej

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2018 (XLIV), Nr 2 (168), s. 263–265
Data publikacji online: 8 listopada 2018
DOI 10.4467/25444972SMPP.18.031.9157