Artykuły

Transeuropejska droga wodna przez Polesie a kwestia jego osuszenia w II Rzeczpospolitej

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2018, Issue 1, s. 7-37
Data publikacji online: 5 listopada 2018
DOI 10.4467/0023589XKHNT.18.001.9454