Artykuły

Owady jako remedia w polskim lecznictwie ludowym doby zaborów i II Rzeczypospolitej

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2018, Issue 1, s. 89-118
Data publikacji online: 5 listopada 2018
DOI 10.4467/0023589XKHNT.18.004.9457