Mariusz Ferenc

Artykuły

Poza zasadą różnorodności, czyli czemu służy krytyka spekulatywna

Principia, 2009, Tom 51-52, s. 201-210
Data publikacji online: 16 listopada 2009