KOMUNIKATY I MATERIAŁY

Sortuj według

List Jules Pierre Verreaux (1807-1873) do Antoniego Wagi (1799-1890)-interesujący dokument historii zoologii

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2018, Issue 2, s. 99-105
Data publikacji online: 20 listopada 2018
DOI 10.4467/0023589XKHNT.18.011.9464

Dziewiętnastowieczna francuska próba zakupu gdańskiej kolekcji bursztynów Georga Carla Berendta (1790-1850)

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2018, Issue 1, s. 119-122
Data publikacji online: 5 listopada 2018
DOI 10.4467/0023589XKHNT.18.005.9458

Adam Ferdynand Adamowicz (1802–1881) i Francuskie Towarzystwo Botaniczne

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2018, Issue 4, s. 117–121
Data publikacji online: 6 lutego 2019
DOI 10.4467/0023589XKHNT.18.029.9520

List Jana Bernarda Miłego (1789-1839) do Henri-Marie Ducrotay de Blainville'a (1777-1850) w zbiorach Biblioteki Głównej Narodowego Muzeum Historii Naturalnej (MNHN) w Paryżu

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2018, Issue 3, s. 149-152
Data publikacji online: 29 listopada 2018
DOI 10.4467/0023589XKHNT.18.022.9513

Egzemplarz Anatome Testudinis Europae ze zbiorów Biblioteki Wróblewskich w Wilnie - interesujący dokument historii nauki

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2018, Issue 3, s. 153-154
Data publikacji online: 29 listopada 2018
DOI 10.4467/0023589XKHNT.18.023.9514