Artykuły

Analysis of the crack width of beams reinforced with FRP bars

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 11, s. 163–168
Data publikacji online: 23 listopada 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.170.9426