Artykuły

Zróżnicowanie przestrzenne sieci tramwajowej konurbacji katowickiej na tle zagospodarowania przestrzennego

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2018, 21 (2), s. 17-32
Data publikacji online: 29 czerwca 2018
DOI 10.4467/2543859XPKG.18.008.9350